Бюджет – 2015

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я21.01.2015 № 36-1/VІ
м.Черкаси

Про обласний бюджет на 2015 рік


Відповідно до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2015 рік:
- доходи обласного бюджету у сумі 3 123 192,0 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду обласного бюджету 3 019 283,7 тис. грн., доходи спеціального фонду обласного бюджету 103 908,3 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 63,1 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;
- видатки обласного бюджету у сумі 3 122 237,2 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду обласного бюджету 2 998 638,3 тис. грн., видатки
спеціального фонду обласного бюджету 123 598,9 тис. грн.;
- повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету у сумі 770 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення;
- надання кредитів з обласного бюджету у сумі 1 724,8 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету − 944 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету − 780,8 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення;
- профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 19 701,4 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.
- дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 19 701,4 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2015 рік, у тому числі по загальному фонду 2 998 638,3 тис. грн. та спеціальному фонду 123 598,9 тис. грн. згідно з додатками № 3, 3.1 та 3.2 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів обласного бюджету у сумі 15 000 тис.грн.

4. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджет у згідно з додатком № 6 до цього рішення.

6. Затвердити на 2015 рік резервний фонд обласного бюджету у сумі 10 157,5 тис. грн.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IІ рівнів акредитації;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

8. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію регіональних програм у сумі 8 059,9 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього
рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2015 рік:
до доходів належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів;
джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статями 15, 72 та 73 Бюджетного кодексу України щодо обласного бюджету; джерелами формування в частині кредитування є надходження, визначені статтями 66 та 72 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69(1) та 71 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 15 та 72 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету України на 2015 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтями 69(1) та 72 Бюджетного кодексу України.

15. Якщо після прийняття рішення про обласний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за розпорядженням обласної державної адміністрації, погодженим постійною комісією обласної ради з питань планування, бюджету і фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету Департамент фінансів обласної державної адміністрації, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за розпорядженням обласної державної адміністрації, погодженим постійною комісією обласної ради з питань планування, бюджету і фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків обласного бюджету і надання кредитів з обласного бюджету, крім випадків, передбачених цим рішенням, здійснюються за розпорядженням обласної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань планування, бюджету і фінансів.

Забороняється без внесення змін до рішення про обласний бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Надати право обласній державній адміністрації
приймати розпорядження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів відповідно до актів законодавства і рішень про місцеві бюджети;
вносити зміни до переліку об'єктів та заходів, що проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, збору за забруднення навколишнього природного середовища та надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, в межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів, з послідуючим погодженням із постійною комісією обласної ради з питань планування, бюджету і фінансів.

16. Доручити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації здійснювати у 2015 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах в банківських установах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

17. Продовжити до 31.12.2015 термін погашення заборгованості до обласного бюджету по позиці, наданій Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації в минулі роки на фінансову підтримку сільгосптоваровиробників області. Врахувати клопотання Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації та не нараховувати пеню за порушення строків повернення зазначених позичок.

18. Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 16 статті 66 Бюджетного кодексу України встановити нормативи відрахування частини прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємствами обласної комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка обласної комунальної власності, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку від розміру комунальної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Частина чистого прибутку зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду обласного бюджету, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Черкаській області.

Підприємства обласної комунальної власності сплачують частину чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності 2014 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2015 році, у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

19. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації забезпечити з 1 січня 2015 року фінансування в установленому порядку закладів, установ, організацій та заходів, переданих на фінансування/надання фінансової підтримки з державного бюджету відповідно до додатку № 10 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».

20. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Голова обласної радиВ. Коваленко


Повний текст


— Рішення від 06.02.2015, №37-3/VI Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.01.2015 № 36-1/VI «Про обласний бюджет на 2015 рік»
— Рішення від 05.03.2015, №38-10/VI Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.01.2015 № 36-1/VI «Про обласний бюджет на 2015 рік»
— Рішення від 24.04.2015, №39-7/VI Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.01.2015 № 36-1/VI «Про обласний бюджет на 2015 рік»
— Рішення від 28.05.2015, №40-2/VI Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.01.2015 № 36-1/VI «Про обласний бюджет на 2015 рік»
— Рішення від 25.06.2015, №41-8/VI Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.01.2015 № 36-1/VI «Про обласний бюджет на 2015 рік»
— Рішення від 28.08.2015, №42-13/VI Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.01.2015 № 36-1/VI «Про обласний бюджет на 2015 рік»
— Рішення від 17.09.2015, №43-4/VI Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.01.2015 № 36-1/VI «Про обласний бюджет на 2015 рік»
— Рішення від 08.12.2015, №1-4/VIІ Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.01.2015 № 36-1/VI «Про обласний бюджет на 2015 рік»
— Рішення від 25.12.2015, №1-10/VIІ Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.01.2015 № 36-1/VI «Про обласний бюджет на 2015 рік»