Бюджет – 2014

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я30.01.2014 № 28-1/VІ
м.Черкаси

Про обласний бюджет на 2014 рікВідповідно до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2014 рік у сумі 2 984 274,9 тис. грн.

У складі доходів обласного бюджету врахувати обсяг:

• дотації вирівнювання з державного бюджету – у сумі 645 282 тис. грн.;

• додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – у сумі 31 887,6 тис. грн., з яких відповідно до статті 97 Бюджетного кодексу України 25 відсотків розподіляється обласному бюджету, 75 відсотків – для бюджетів міст обласного значення та бюджетів районів;

• додаткової дотації з державного бюджету на виплату надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, у непілотних регіонах – у сумі 8 138,3 тис. грн.;

субвенцій з державного бюджету:

по загальному фонду:

• субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - у сумі 1 303 625,8 тис. грн.;

• субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 262 203 тис. грн.;

• субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового
палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій
громадян – у сумі 53 922,4 тис. грн.;

• субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 31 736 тис. грн.;

• субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – у сумі 21 298,3 тис. грн.;

• субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для
інгаляційної анестезії – у сумі 5 571 тис. грн.;

• субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – у сумі 9 000,4 тис. грн.;

• субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою – у сумі 5 761,7 тис. грн.;

• субвенції з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області на проведення заходів з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса
Шевченка – у сумі 25 000 тис. грн.;

• субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням (сніданками) учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів – у сумі 17 000,1 тис. грн.;

• субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування – у сумі 498 тис. грн.

по спеціальному фонду:

• субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – у сумі 18 857,7 тис. грн.;

• субвенції з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області на проведення заходів з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса
Шевченка – у сумі 5 000 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2 889 004 тис. грн., спеціального фонду бюджету 95 270,9 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 7 576,3 тис. грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2014 рік у сумі 2 984 142,3 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2 836 852,5 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 147 289,8 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів (додаток 2), головними розпорядниками коштів (додаток 3), головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3-1).

Якщо після прийняття рішення про обласний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення,
передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за розпорядженням обласної державної адміністрації, погодженим постійною комісією обласної ради з питань планування, бюджету і фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету Департамент фінансів обласної державної адміністрації, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також
збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за розпорядженням обласної державної адміністрації, погодженим постійною комісією обласної ради з питань планування, бюджету і фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Перерозподіл видатків обласного бюджету між місцевими бюджетами здійснюється за розпорядженням обласної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань планування, бюджету і фінансів.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків обласного бюджету і надання кредитів з обласного бюджету, крім випадків, передбачених цим рішенням, здійснюються за розпорядженням обласної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань планування, бюджету і фінансів.

Забороняється без внесення змін до рішення про обласний бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету на:

• оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

• видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

3. Установити профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 52 029,5 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 52 029,5 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 6).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів обласного бюджету у сумі 6 000 тис.грн.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2014 рік:

• додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 23 915,7 тис. грн.;

• додаткової дотації з державного бюджету на виплату надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, у непілотних регіонах – у сумі 8 138,3 тис. грн.;

субвенцій місцевим бюджетам:

по загальному фонду:

• субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - у сумі 1 303 625,8 тис. грн.;

• субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 262 203 тис. грн.;

• субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – у сумі 53 922,4 тис. грн.;

• субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 31 736 тис. грн.;

• субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – у сумі 21 298,3 тис. грн.;

• субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням (сніданками) учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів – у сумі 17 000,1 тис. грн.;

• субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування – у сумі 498 тис. грн.;

• субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів
спільного користування – у сумі 3 100 тис. грн.;

• субвенцій з обласного бюджету на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – у сумі
44 364,5 тис. грн., у тому числі:

- субвенції на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 767,3 тис. грн.;

- субвенції на виплату допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу – у сумі 37 872,5 тис. грн.;

- субвенції на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 1 019 тис. грн.;

- субвенції на встановлення телефонів інвалідам І та ІІ групи загального захворювання – 14,3 тис. грн.;

- субвенції на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 691,4 тис. грн.;

інших субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам у сумі 1 468,6 тис. грн., у тому числі:

• субвенції на виплату обласних стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук – у сумі 169 тис. грн.;

• субвенції на виконання програми розвитку галузі молочного скотарства Черкаської області на 2010-2020 роки – 700 тис. грн. (з урахуванням погашення
кредиторської заборгованості за 2013 рік);

• субвенції на виконання програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Черкаській області на період до 2015 року – 500 тис.грн.;

субвенції на соціально – економічний розвиток регіонів – 99,6 тис. грн., з них:

• Корсунь-Шевченківському районному бюджету на утримання басейну Авторської О.А.Захаренка середньої загальноосвітньої школи с. Сахнівка –
99,6 тис. грн.;

по спеціальному фонду:

субвенції з обласного бюджету іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів – 1 214,3 тис. грн., у тому числі на:

• реалізацію програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту спортивних майданчиків Черкащини на 2011-2016 роки – 1 214,3 тис. грн. (з
урахуванням погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік);

Надати право обласній державній адміністрації у період між сесіями обласної ради приймати розпорядження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів відповідно до актів законодавства і рішень про місцеві бюджети з наступним внесенням змін
до рішення про обласний бюджет.

7. Установити обсяг повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 640 тис. грн. та надання кредитів з обласного бюджету у сумі 772,6 тис. грн. (додаток 5).

8. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2014 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 7).

9. Надати право обласній державній адміністрації вносити зміни до переліку об'єктів та заходів, що проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, збору за забруднення навколишнього природного середовища та надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, в межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів, з послідуючим погодженням
із постійною комісією обласної ради з питань планування, бюджету і фінансів та затвердженням змін на черговій сесії обласної ради.

10. Установити обсяг резервного фонду обласного бюджету на 2014 рік у сумі 2 000 тис. грн.

11. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації;

- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.

12. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 13 036,3 тис. грн. (додаток 8).

13. Розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

14. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів обласного бюджету, визначених у Законі України „ Про Державний бюджет України на 2014 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

15. Доручити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації здійснювати у 2014 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах в банківських установах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

16. Продовжити до 31.12.2014 термін погашення заборгованості до обласного бюджету по позиці, наданій Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації в минулі роки на фінансову підтримку сільгосптоваровиробників області.

17. Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 9 частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України встановити нормативи відрахування частини прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємствами обласної комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка обласної комунальної власності, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку від розміру комунальної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Частина чистого прибутку зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду обласного бюджету, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Черкаській області.

Підприємства обласної комунальної власності сплачують частину чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності 2013 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2014 році, у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

18. Додатки № 1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Голова обласної радиВ. Черняк


Повний текст